Saturday, 9 May 2015

Ένας φίλος απ' τα παλιά

Εθυμήθηκέν με μετά που 7 χρόνια. Ήμασταν πολλά στενοί - "μυστικοί" φίλοι για θκυό χρόνια, που ήμασταν φοιτητές. Ήταν ο φίλος που του έκαμνα την προσωπική ψυχολόγο, ελάλεν μου τα ούλλα, εβοηθούσα τον σε ό,τι έθελε τζιαι εshιαίρουμουν, είχαμεν ένα παράξενο connection, ή μάλλον εγώ έξερα να θκιαβάζω καλά τους ανθρώπους. Εν θέλω να σου πώ πως ήμουν κάτι σαν αντροπαρέα, χωρίς τα 3 να μου κρέμμουνται.Τζιείνος εν μου επροσέφερεν κάτι, εκτός που παρέα, μόνο όταν ένιωθα πολλά μόνη μου. Ξαφνικά, έκοψεν - εκόψαμεν, αφού είπεν μου ότι άρκεψεν να νιώθει άλλα πράματα για μένα, εγώ εβίωνα το love of my life τότε τζιαι εν εδιούσα σημασία. Έξερα ότι εν ωραίο παιδί τζιαι εβουρούσαν τον διάφορες που πίσω, αλλά ήμουν τζιαι 'γω καλή στα νιάτα μου, εδούλευκα μοτέλλο στο εξωτερικό τζιαι επερίπαιζέν με πολλά, ούτε που εγύρισεν να δει μια διαφήμιση, ένα shooting, τέλος πάντων, αλλά εν τον είδα σαν άντρα ποττέ, εξάλλου εν έθελε να εν ο τρίτος της υπόθεσης τζιαι αποχώρησεν ήρεμα τζιαι αναίμακτα, χωρίς να πει πολλά. Εσεβάστηκά το, εν εξαναεπικοινωνήσαμεν. Εσκέφτουμουν τον αραιά και πού, αλλά η απουσία του εν μου ήταν σημαντική. Εσεβάστηκα τη φυσική εξέλιξη των πραμάτων, όπως κάμνω πάντα τζιαι εξίασα τον φίλο μου που τα παλιά.............

Μετά που 7 χρόνια, εκίνησε γην τζιαι ουρανόν, ήβρεν τα ούλλα τζιαι επικοινώνησε μαζί μου, που το πούποτε. Εχάρηκα πάρα πολλά! Εβρεθήκαμεν. Ήμουν πολλά ενθουσιασμένη, εκτύπαν οι καρκιά μου πολλά δυνατά: λόγος άγνωστος ακόμα, μάλλον ήταν η περιέργεια του να δεις ένα φίλο που τα παλιά........

Είπεν μου εχώρισεν, μάλλον γι'αυτό με εθυμήθηκε. Φάουλ πρώτο!
Η σχέση του η συγκεκριμένη άλλαξέν τον πολλά είπεν τζιαι έκαμέν τον να χαθεί που τους φίλους του, είπεν. Εύκολο να σύρνεις ευθύνες αλλού, ένναιν; Είπα!

Επέμενε να μάθει για την προσωπική μου ζωή τζιαι έκοψά του το, γιατί εν υπήρχε λόγος για μένα να του τα ξεφουρνήσω ούλλα μετά που 7 χρόνια. Είπα του εννα του τα πω σιγά-σιγά, εκτός αν υπάρχει λόγος. Εκακοφανίστηκεν. Είπα του για την τότε σχέση μου. Εμέθυσεν με θκυό μπύρες. Η δικαιολογία: εν δυνατές οι Chimay. Ε, εν δυνατές, αλλά καλό πουττούιν μας εφκύκες τζιαι συ! Είπα!
Εμιλούσαμεν για πολλά τζιαι διάφορα, εγελάσαμεν πολλά, επεράσαμεν super. Άλλαξεν, ομόρφυνε πολλά, εχάρηκα πάρα πολλά που τον είδα. Είπεν εν θα χαθούμεν τωρά που εξαναβρεθήκαμεν. Επήρεν με στο αυτοκίνητο τζιαι έμεινε να με θωρεί σαν τον χάχα. Είπα του να τον πάρω, γιατί εν κάμνει προφανώς για να πίνει τζιαι άρπαξέν με τζιαι αγκάλιασέ με σφυκτά. Εχαμογέλασα τζιαι έκαμα πίσω τζιαι επήεν να με φιλήσει. Εν εκούtchησεν τζιαι εφυρτήκαμεν στα γέλια. Είπα του έναιν τίποτε, αμηχανία στα ύψη τζι' έφυα. Έπιαν με τηλέφωνο μετά που θκυό λεπτά να μου πεί εν εσήμαινε τίποτε, ήταν για καληνύκτα. Είπα του να μεν ανυσηχεί, όντως εν εσήμαινε τίποτε, εξάλλου ένναιν καλός στο σημάθκιασμα. 

Εξαναγύρεψεν με τζιαι εξαναβρεθήκαμεν. Ελάωσέν με με τον τρόπο τζιαι τον τόπο που έθελε να βρεθούμε, ενόμιζα έπαθεν κάτι. Που του το είπα εξενέρωσεν τζιαι εθύμωσεν μαζί μου. Είπα του συγνώμη, εκαλόπιανά τον, ήταν όπως το μωρό. Τζιείνη η νύκτα ήταν τζιαι η τελευταία! Έβαλέν με στη γωνιά να μάθει τα πάντα για μένα. Είχα ένταση, είχα τζιαι 'γω τα δικά μου που εν ερώτησεν καν. Ούλλα ήταν για τζιείνον. Εν του απαντούσα ευθέως τζιαι είπεν μου πως με θωρεί μόνο φιλικά (Φάουλ 2ο), πως ήταν πολλά ωραία που εβρεθήκαμεν μετά που τόσα χρόνια τζιαι πως ήταν χαρούμενος που επέστρεψε ξανά στα εγκόσμια. Επέμενε να ξεκαθαρίσει τη σχέση μας, ΦΙΛΟΙ είπεν, έβάλε την ταπέλλα τζιαι έπρισέν με να μάθει σαν το Δημήτρη Μάμα, τα πάντα για μένα. Αφού είμαστε μόνο φίλοι, εν εχρειάζετουν να ξέρει τζιαι πιο προσωπικά πράματα, εξάλλου ποττέ εν μιλώ για τούτα, εκτός αν υπάρχει λόγος. Εν υπάρχει λόγος είπεν μου, θωρώ σε φιλικά τζιαι τίποτε παραπάνω, η αλήθκεια επίστεψά τον γιατί το ματούιν του έπαιζεν δεξιά τζι'αριστερά, ετσουνιάστηκεν μόνος του τζιαι εβούρησα τζι' έφυα. 

Επεράσαν λλιες μέρες τζιαι επικοινώνησα εγώ να του πώ πως ένιωθα άβολα που τον τρόπο που έφυα. "Νο problem Τριολούιν, φιλούιν μου", ήταν η απάντηση. Να βρεθούμεν εζήτησα εγώ, γιατί ένιωθά τον κάπως. Ελάλεν μου πάντα ότι εκανόνισεν να δει φίλες του! Εν εξαναεπικοινώνησα. Εν με ξαναγύρεψε, μόνο το Πάσχα να μου πεί Χριστός Ανέστη. Ναί ξέρω το ο Χριστός ανέστη εμάθαν μας, αλλά ο παπάς εshιέστην φίλε που τα παλιά! Εγύρεψά τον ξανά εγώ αλλο θκυο-τρεις φορές, είπα του ξανά να βρεθούμεν, να τα πούμε, εν τα φίλοι είμαστε άμα εν μιλούμε; Έκοφκεν μου το χωρίς τρόπο, ποττέ εν ερώταν αν είμαι καλά, ήταν ούλλα για τζιείνον. Ό,τι τζιαι αν του ελάλουν ένιωθα να τον νευριάζω τζιαι να πιάνεται που λέξεις. Είδα τον στο δρόμο, αλλά εβιάζουμουν, θέμας εν έθελα να του μιλήσω. Μετά είπα του το τζιαι πάλε αδιαφορία, ψύχρα. Εχάθηκε. Εν θα τον βουρώ πουπίσω. Εν με κόφτει τι έθελε τζιαι εμφανίστηκε ξανά μετά που 7 χρόνια. Εν ηξέρω γιατί εξενέρωνεν τόσο πολλά μαζί μου, αφού ήμασταν ΜΟΝΟ φίλοι. Έχουμε στόμα να μιλούμε τζιαι όποιος φοάται, έshιει ανασφάλειες τζιαι complex να γυρευτεί αλλού. Εν τζιαι να σας γιάνω ούλλους εγώ. Έτσι εν οι φίλοι; Ποιοι φίλοι; Ξέρω οι φίλοι μιλούν, φκαίνουν, πελλαρίζουν. Όπως τον παλιό εκείνο καλό καιρό...... Εχάθηκε! Στα επόμενα 7 χρόνια, αν είμαι ζωντανή, γιατί φακκώ του τζιαι θκυο-τρία χρόνια τζιαι κκελλάες (αμα βάλω τακκούνια), εννα τα ξαναπούμεν : νομίζει. Εν θα 'μαι τζιαμέ, ούτε για τζιείνον, ούτε για κανέναν! Εχάλασεν τζιείντο μιτσή τζιαι ωραίο πράμα που είχαμε, ό,τι τζιαν ήταν, που είshιεν την ταπέλλα της ΦΙΛΙΑΣ στο κούτελλο: Κόtchινη!

Σοφίες: 
1. Εν υπάρχει φιλία μεταξύ αντρών τζιαι γυναικών, μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις: αν είστε ξαδέρφια, αδέρφια ή όπως τα αδέρφκια.
2. Κουτσοί, στραοί, στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη δική μου περίπτωση: Στο Τριολούιν σας. Εshιέξιξιν δηλαδή!
3. H εκδίκηση σερβίρεται πάντα κρύα! Τζιαι η κκελέ σου παταρία, που δουλεύκει μες τα πλοία.
4. Εννα ξεκινήσω να γράφω άρλεκιν, τί λαλείς;
5. Η ζωή μου μοιάζει με ταινία. Θα γράψω τζιαι την αυτο-βιογραφία μου και θα την ονομάσω:"Βιος Αγίων 2, να σου κλάσω τζιαι να φύω!".
6. Οι άνθρωποι εν πολύπλοκα όντα. Άντρες, γεναίτζιες τα ίδια σκατά. Ο ένας καταστρέφει τον άλλον. Ονειρεύομαι έναν κόσμο δικοινοτικής και νοητικής συνομοσπονδίας των δύο φύλων, όπου οι σχέσεις τους θα είναι νόρμαλ, φυσικές, ξεκάθαρες σαν τα απλά μαθηματικά και ειρηνικές!

 Με εκτίμηση και θερμές ευχαριστίες, γιατί μαθαίνουμε που ούλλα σε τούντην ζωή και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες,

Τριολούιν aka Ο Θκιάλος που να τους πάρει! 

24 comments:

Anonymous said...

Άσχετο. Άφηκα το λάπτοπ ανοικτό στο μπλόγκ σου πας το τραπέζι, να κάμω καφέ και ρωτά με η μάνα μου μετά που έρκουμαι πίσω "Ίνταμπου τούτα τα σατανιστικά που θκιαβάζεις??"

Triolouin said...

:-) Ε, όι τζιαι έτσι μητερόλα Joyglow, αγιάζω ώσπου πάω! Ένα φιλί πε της που ένα σατανούιν! Οξά; Ένα φιλί σκέττο!

Moonlight said...

Να πω ότι άμα εν σε έθελε για να σε γράψει σε καμιά πυραμίδα εν καλά!

Στα σοβαρά, προφανώς εν ήταν για να είστε μόνο φίλοι, τζαι ξέρεις το, τζι εθίχτηκε τζαι γι'αυτό εχάθηκε.

Έχω άντρα φίλο. Τζι είμαστε φίλοι που τα αλήθκεια. :)

Triolouin said...

Μπράβο Μούν μου! Είσαι σπάνια περίπτωση!

Εγώ πάλε πιστεύκω ήταν εκδίκηση. Νέβερ μάιντ, εν καλά τζιαι τούτα, να 'χουμεν ιστορίες να λαλούμεν!

Anonymous said...

εθελεν σε το παιδιν τζιαι συ περα βρεσιει!Εννοειται εν εσιει φιλιες μεταξυ αντρων και γυναικων αγαπητη μου τζαι ειμαι σιουρος εκαταλαβες το,μια χαρα εξυπνοτατη φαινεσαι σε αντιθεση με αλλες κουκουτσι μυαλο που προχωρουν μονο με τα "προσοντα" τους.Προφανως εν εκαμες κατι γιατι εθωρες τον εσυ φιλικα τζιαι απλα εκατσεν σου την τζιεινος για να μεν του την κατσεις εσυ ξανα.Εν ωραιες πολλα οι ιστοριες σου τζαι ο τροπος σου, συνεχισε να γραφεις!Οντως μπαινοντας δαμεσα νομιζεις εννα θκιαβασεις τιποτε πολλα dark.

Απλα περαστικός με απλα μια γνωμη!

Anonymous said...

Ακου Τριολατσε μου τι θα σου πω

Φιλια μεταξυ αντρα και γυναικας εν υπαρχει.Συμφωνω απολυτα.Ειδικα στους αντρες ισχυει οτι σε καποια φαση εννα σε δει ερωτικα η σεξουαλικα.Κοινως εννα θελει να σε βαλει πουκατω να κλπ κλπ (να μεν γινουμαι και πολλα παραστατικη σε ξενο βλογ).

Για τον φιλο ευχομαι τα παρακατω:
1.να παει να γαμηθει
2.που μαυρο
3.που να την εσιει πολλα μεγαλη
4.αλλα να μεν του αρεσει
5.ετσι πουσhτουι που ειναι

Ειμαι mild εν μπορεις να πεις.

back2flat said...

Ρε τριολουιν, τι να σου πω, δεν αξίζει καν αυτό το άτομο να έχει ανάρτηση. Εγωιστάκι του κερατά μου ακούγεται...
Ο μπέστι μου είναι ο μπρο ;-) σίγουρα πράγματα!

Moonlight said...

(Ποτέ εν επρόσεξα το ντιζάιν του μπλογκ!)
Ναι, μπορεί όντως να εν εκδίκιση ή μπορεί να επροέκυψε στην πορεία τούτο όπως λέει και ο ανώνυμος πιο πάνω.
Εσύ ξέρεις το πλάσμα να κρίνεις.

Για τις φιλίες, έχω φίλες που έχουν φίλους άντρες, που τα σχολικά χρόνια ασπούμε και όντως εν παίζει τίποτε ερωτικό, έχει 10 χρόνια και βάλε, ήταν να εκφραστεί κάτι ως τωρά!

Triolouin said...

Ανώνυμους περαστικούς:
1. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
2. Σαννα μου τζιαι εν παραπάνω που μιαν γνώμη που μου είπες; Σεβαστές όμωs!

Αμαδρυάδα μου: Έφυρες με!Όπως το mild!Στέλνω σου φίλατσο!

Μουν: Άνοιξεν μου φάλιες ο Πανίκκος, εγώ εν τζιαι.....
Κοίτα, εσείς είστε σπάνιες περιπτώσεις, τζιαι 'γω έχω άντρες φίλους, πολλούς θέμας, αλλά εν ηξέρεις ποττέ πότε εννα αλλάξει το status της σχέσης. Εγώ πιστεύκω στες παραπάνω περιπτώσεις - όι πάντα - ένναιν αγνή φιλία. Εν ορμόνες, εν η φύση, εν η οικειότητα, η ανάγκη, οι καταστάσεις, εν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση τζιαι να την αλλάξουν. Ππου χχου: Μπορεί κάποιος φίλος σου να σε θεωρεί γυναικάρα, ή να ένιωσε κάποτε κάτι για σένα, αλλά να μεν γίνεται να το εκφράσει ή να το εξέφρασεν τζιαι να δημιουργήθηκε άλλο status τζιαι να παραμείνατε φίλοι στο τέλος. Αλλά πού ξέρεις τι μπορεί να συμβεί τζιαι να αλλάξει πάλε τη σχέση; Εν είμαι απόλυτη όμως σε τίποτε!

Triolouin said...

B2F μου: Εντελώς! Ένταλως εννα κάμω καριέρα στα άρλεκιν όμως, αν δεν ξεκινούσα με κάποιον;
Εννοείται σαν τη φιλία μεταξύ αδερφών εν υπάρχει! Keep him and feed him and he will stay! :0)

Anonymous said...

τριολακι εισαι φυρμος!Κοπελλα του φεγγαριου θα διαφωνησω μαζι σου,με σεβασμο.Αυτο που προσπαθησε να θιξει σε στυλ αρλεκιν η μοντελα το καναν ηδη εδω και χρονια ειδικοι.

"both sexes enjoy opposite-sex friends for dinner companions, conversation partners, self-esteem boosts,information about the opposite sex,social status,respect,and sharing resources.When friendships dο not turn sexual or romantic, men are often left feeling rejected and used(so περνουν στο "friend zoned"),while women feel uncomfortable with the unequal attraction.In contrast,when friendships do turn romantic/sexual,some of these men continued to label the women as "just friends" - at about double the rate of women.This leads to the "other" friend zone women more routinely face,the "friends-with-benefits zone",where sex is shared but commitment is not reciprocated".

Εγω παντως με τες φιλες μου που εν ωραιες τζιαι αρεσκουν μου εξωτερικα θα επηαινα μαζι τους ανετα αν ημουν σε φαση τζιαι ειχα ευκαιρια.Εν θα επηαινα με τζεινες που εν μου αρεσκουν τζιαι θωρω τες καθαρα φιλικα!

Τριολουιν θελεις να γινουμε φιλοι;Χαχα

Beatrix Kiddo said...

εγώ εν εκατάλαβα που επήε λάθος η
κουβέντα; και μετά λαλούν για τες γυναίκες ότι δίνουν μικτά σήματα. ο παρέας ήθελε να τον κάτσετε φιλικά ας πόυμε;

Moonlight said...

Μπορεί να είμαι άσhημη ρε φίλε τζαι να μεν με θέλει, αλλά να τα βρίσκουμε, να συνεννοούμαστε, να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα κλπ.
Μπορεί να έχω φίλες που με εθέλαν και φίλους όχι. Επίσης άντρες έχει και γκέι. Που εν θα προκύψει κάτι ερωτικό.
Για τη δική μου πλευρά για τον συγκεκριμένο είμαι σίγουρη ότι δεν. Για τη δική του πλευρά, εν είμαι ο τύπος του. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει. Όι να είσαστε κολλητάρκα ίσως, αλλά να είσαστε φίλοι όντως, ναι.

Triolouin said...

Βεατρίξ μου: Γιατί εγώ εκατάλαβα; Χεχε!

Η ωραία ζυμωμένη said...

συμφωνω ότι εν υπάρχει φιλία μεταξύ αντρών τζιαι γυναικών, ούλλοι στο τελος σκέφτουνται πως να σε γωνιάσουν. that's reality

Anonymous said...

Φίλοι που εμφανίζουνται που τα παλιά άμα χωρίσουν.. μόνο φίλοι εν είναι!! Τούτος επαραδέχτηκε τζαι το κόλλημα που είχε πάνω σου παλιά άρα μάλλον ήθελε να δει αν θα ήταν τυχερός τούτη τη φορά.. αποθημένα!! Λαλείς οτι είσαι τζαι ωραία γενέκα άρα σίουρα έμεινες του!

Έκαμες τζαι εσύ λάθος όμως διότι λαλείς πως εν του ελάλες τίποτε προσωπικό αλλά είπες του για την παλιά σχέση... πως να μεν του γυρίσει τζαι να τριππάρει?

Καλάν ρε Τριολούιν εξήγα μου να καταλάβω.. τούτο το love of your life ακόμα να σου περάσει τζαι κουκκουφάς το? 'Οπως καταλάβω πρέπει να έχει χρόνια που τέλειωσε.. Εν επήες πάρακατω? Και τούτος ο λάβ που ένει τωρα τζαι άφηκε σε ενώ άλλοι βουρούν κόμα??

Τέλος έχω να πω.. Πελλοί παντού.. υγεία!

Χάρης

Triolouin said...

Ανώνυμε Χάρη:
1. Καλοσόρισες.
2. Είπα έξερα ό,τι είshιεν σουξέ τότε, αλλά ήμουν τζιαι 'γω καλή τότε, για να μεν με φκάλεις τζιαι ψώνιο!
3. Είμαι τίποτε κουκκουφκιάος τζιαι κουκκουφώ; Εν κουκκουφώ τίποτε. Που τζιαμέ που έμεινε, εσυνέχισα την ιστορία.
4. No comment για το παρελθόν, ποιος άφηκεν ποιον. Εννοείται επήα πάρακατω τζιαι πάραπανω, τί σχέση έshιει; Εμιλούσα για τότε!
5. Εν εκατάλαβα το ύφος σου....Χάρη! Όπως τζιαι να'shιει πάντα χαρές σου εύχομαι!

Triolouin said...

Ωραία ζυμωμένη: Ε, καλό!

Anonymous said...

@Moonlight:Δεν ειπα εισαι ασιημη προς θεου.Προσπαθω να σου εξηγησω πως οι αντρες σκεφτουμαστε διαφορετικα.Τζιαι μιλω για ετεροφιλους.Προφανως εν καταλαβεις επειδη σκεφτεσαι με τα δικα σου δεδομενα.Ο καθενας εσιει την αποψην του ομως,σεβομαι τη δικη σου.Αλλα πιστευκω πραγματικη φιλια υπαρχει οταν δεν υπαρχει καθολου ελξη η απο ελξη καταληξει σε κατι αλλο, τζαι παλε παιζεται.Εν εσιει μανα μου ετσι πραμα στες πληστες περιπτωσεις τουλαχιστον.Τελος!

Περαστικος! .....(που το εκαμεν αρμενικη βιζιτα δαμεσα)

Triolouin said...

Πολλή ανωνυμία έππεσεν κοπέλια!

Anonymous said...

Είμαι νέος δαμέσα τζαι επειδή ακόμα να έβρω cyber name είπα να γράφω ως ανώνυμος με το όνομα μου.. είπαμε, πολλοί οι πελλοί!

Νομίζω έπιασες λάθος σημεία που το σχόλιο μου.. το τι ήθελα να σου πω εν πως τούτος ο φίλος εν έμεινε φίλος άφου είπε σου το καθαρά τότε πως του άρεσκες. Επήε το κοπελλούιν να δοκιμάσει ξανά (έστω μετά που χρόνια) να δει αν παίζει τίποτε τζαι εσύ εθύμησες του τον love of your life. Λογικό να πελλάνει. Είπαμε οι άντρες είμαστε απλά πλάσματα, προβλέψημα.

Αν όμως η συνέχια της ιστορίας (όπως υπονοείς τωρά) ήταν πως που τότε έσυρες τον τζαι επήεν στο καλό τζαι ούτε να σου γράφει θέλεις, εδοκίμασες άλλα πορτοκάλια της γνωστής πορτοκαλιάς, κτλ... τότε πιάνω πίσω την παρατήρηση!

Χαρές σε σένα επίσης, που τον Χάρη (αλλά που εννεν πάντα χαρούμενος)

ruth_less said...

Να πω τζ εγώ το αυτονόητο- Ήσουν το απωθημένο του, είπε να ξαναδοκιμάσει, εφαν την μες τα μούτρα (τζιαι καλώς), εθίκτην σφόδρα, κομπλεξικες αντιδράσεις τσαλαπατημενου εγωισμού για να έχει τον τελευταίο λόγο (ιμίsh).

Εξαναπηα στην αρχική σελίδα του blog σου γιατί εφοηθηκα ότι απολαμβάνω τόσο καιρό ένα όργανο του έξω από δω και να ετοιμάσω τα σύνεργα εξορκισμού (σταυρούς, λιβάνια). Lol...

Έχεις ένα τραβηκτικο πάντως, εν μπορείς να πεις- επώνυμο και ανώνυμο :)))

Triolouin said...

Χάρης: Θα σε ονομάσω "Νέο" καλό ή Neo αν προτιμάς, εντα να μεν έshιεις ένα nick name; Καλοσόρισες στην παρέα μας!

Που λαλείς Νέο, προσπαθώ πολλές φορές να σκέφτουμαι σαν άντρας, έχω φθόνο του πέους να σκεφτείς - για καθαρά πρακτικούς λόγους - αλλά η ειλικρίνια τζιαι οι ξεκάθαροι λοαρκασμοί κάμνουν τζιαι τους καλούς φίλους ή "φίλους" - whatever. Tα μουshκουρούθκια, τα παιχνίθκια τα μωρίστικα, τα ψυχολογικά, οι υπεραναλύσεις τζιαι τα πολλά σούξου μούξου που άντρες...ε, εν πολλο διαφέρουν που τες γεναίτζιες τζιαι αν έθελα γεναίκα θα ήμουν στη Λέσβο! Απλά πράματα! Μπορείς να πάρεις πίσω την παρατήρηση, θέκκιου :-)

Αν ήσουν πάντα χαρούμενος μπορεί τζιαι να'σουν χαζο-Χάρης. Αλλά Νέο μου, κανένας εν μπορεί ναν πάντα χαρούμενος, μπορεί να ένει τες παραπάνω φορές όμως αν έβρει τον τρόπο και σου το εύχομαι! Πππεε, επολλολόησα!

Triolouin said...

Ρουθούα μου: Να σου πω εγώ εντα που παίζει! Εν αρλεκίνος: εν για τα άρλεκιν!

Σου στέλνω ένα φίλατσο, ελπίζω να μεν μυρίζει σκόρτους!